0 232 274 38 17
Foto Galeri
Ürettiğimiz Çimler nerelerde kullanılıyor? İşte Fotograflarla Referanslarımız.
Üretim Tesisleri
Çimlerimiz İzmir Torbalıda bulunan 250.000 m2 çiftliğimizde üretilmektedir.
Bize Ulaşın
673 Sk. No:1 D:8 Gaziemir / İzmir
0 530 774 38 17
info@cimdunyasi.com.tr
Başlıca Çim Hastalıkları

(a) Çimlenme öncesi çürüklük (tohum çürüklüğü)
(b) Çimlenme sonrası kök çürüklüğü

Patojenler: Pythium spp., Bipolaris sorokiniana, Rhizoctonia spp. Drechslera spp., Fusarium spp.
Semptom ve Belirtiler :
(a) Fide çıkışı yoktur, seyrek durumdadır.
(b) Fide çıkışında, sarı ve kızıla döner, solar ve çöker, sonrada kahverengiye döner ve toprak yüzeyinde çürüklük görülür.
Hastalığa sebeb olan koşullar: Zayıf çimlenme gücüne sahip tohum yaşlı tohumlar kullanılması, kötü tohum yatağı hazırlığı, derin tohum ekimi çok soğuk veya çok nemli toprak, tohum yatağında aşırı azot, fazla tohum adedi kullanılması hastalığın ortaya çıkması için uygun ortam sağlar.Özellikle kışın veya yazın, fazla tohum adedinden kaçınılmalıdır.

Çim Bitkilerinde “Pythium-incited damping off” Kontrolü

1. Apron uygulanmış tohum veya 100 kg tohuma 300 gr. oranında Koban uygulanmış ilaçlı tohum kullanılması tavsiye edilir. Fungusid kuruyken uygulanmalıdır. İlacı uygulamanın kolay yolu tohumları aynı oranda lotlara bölmek ve kapanabilen kaplara yerleştirmektir. Kap yeterince geniş olmalıdır, tohumlar içine yerleştirildiğinde yarısından fazlası dolmamalıdır. Daha sonra 34-36 gr kuru Enthazole eklenir, kap sıkıca kapatılır, ve kuvvetlice farklı yönlerde döndürülerek ilacın tohumları olabildiğince kaplaması sağlanır.
2. Yeni ekim yapılmış bölgeyi örnek bir şekilde gelişen fideler kaplamaya başladığında, 100 m•'5m2 alana 5-10 kg su ile en düşük tavsiye edilen dozda Metalaxy 1 veya Propamocarb ile ilaçlama yapılmalıdır. ( Bu işlem iyi havalandırma yapılan bir alanda yapılmalıdır ve ekip gaz maskesi ve plastik eldivenler kullanmalıdır.)

GRAY LEAF SPOT
• Patojenler: Pyricularia grisea
• Etkilenen Çimler: St. Augustinegrass, perennial(çok yıllık) ryegrass
• Semptom ve Belirtiler : Önce yaprak dokuları minik kahverengi noktalar şeklinde görülür, daha sonra benekler 1,88 cm’ye kadar uzayarak büyür. Benekler, kenarları sarı-yeşil halkalarla sınırlanmış hafif düzensiz kahverengi, strese girmiş mavi - gri merkezlerde gelişebilir. Sonuçta tüm yaprak sarıya dönüşür.
• Hastalığa Uygun Koşullar: Hastalık kışın ve sonbaharda görülür. Özellikle uzun süre neme doymuş atmosferde ve 21-27°C civarlarında ortaya çıkar. Genç bitkiler daha hassas olmaktadır. Duyarlılık yükselen azot gübrelemesiyle artar.
• Kontrol: Chlorothalonil

DOLLAR SPOT
• Patojenler: Sclerotinia homoeocarpa
• Etkilenen Çimler : Kentucky ve tek yıllık bluegrass, bentgrass, ryegrass, fine-leaved fescue, bermudagrass, centipedegrass, zoysia
• Semptomlar ve Belirtiler: Yaprak üzerinde ıslanmış görünümüne dönüşen sarı-yeşil lekelenmeler, daha sonra saman rengine döner, yaprak kum saati şeklinde kızılımsı kahverengi kenarlara sahip olur. Tam görünümü kapladığı alanın çapı 2,5-15 cm olan kirli beyaz parçalara sahip çim şeklindedir.
• Hastalığa Uygun Koşullar: Uzun süreli yüksek nemle birlikte 21-27C sıcaklık en ağır olduğu zamandır. Şiddetli çiğ zararın oldukça artmasına sebep olur. Özellikle toprak nem seviyesinin düşük olduğu zaman hastalığın yayılması için uygundur.
• Kontrol: Triadimefon, Propiconazole, Iprodione, Thiophanate Ethyl, Curalan, Chlorothalonil, Thiophanate Methyl, Fenarimol, Touche,Sentinel, Eagle, Lynx.

FUSARIUM BLIGHT
• Patojenler: Fusarium culmorum, F. Poae
• Etkilenen Çimler: Kentucky bluegrass, bentgrass, red fescue
• Semptom ve Belirtiler: ilk olarak 5-15 cm çapında açık yeşil lekeler görülür. Tek bir lekenin büyüklüğü 90-180 cm’ye yükselebilir, aynı hastalıklı bölge renginin hızlı bir şekilde mat kızılımsı kahverengiye dönüşmesi gibi; kızılımsı kahverengi kenarlara sahip açık taba rengine dönüşür. Lekelerin şekli dairesel, uzun ince çizgiler halinde, hilal şeklinde olabilir. Çoğu kez hastalıklı bölgeler “kurbağa gözü” başlangıcı sanılır.
• Hastalığa Uygun Koşullar: Genellikle yüksek nemli ve gündüz sıcaklığının 25-35°C, gece sıcaklığının ise 21°C veya daha yüksek olduğu periyotlar süresince şiddetlidir. Yüksek azot gübrelemesi, düşük toprak nemi içeriği hastalığın büyümesi için uygun koşullardır.
• Kontrol: Triadimefon, Thiophanate Methyl, Fenarimol. Gece sıcaklığı 21°C’ye ulaştığı zaman koruyucu ilaçlar uygulanmalıdır.

BROWN PATCH
• Patojenler: Rhizoctonia soloni ve R. Zeae
• Etkilenen Çimler: Kentucky blugrass, bentgrass, bermudagrass, tall fescue, ryegrass, zoysia, St. Augustinegrass
• Semptomlar ve Belirtiler: Golf & Bowling Greens 60 cm genişliğinde 3 dairesel leke görülür. Daha sonradan solarak açık kahverengileşen morumsu yeşil renk, erken sabah saatlerinde lekeye benzeyen morumsu gri halkalar görülür.
• Uzun Kesim Çim: 3-5 cm’den 25-30’ye kadar açık kahverengi düzensiz şekilli lekeler oluşur. Dairesel lekeler “kurbağa gözü” görünümündedir. Kırmızımsı kahverengi kenarlı soluk yanmış yaprak lekelenmeleri olur.
• Hastalığa Uygun Koşullar: Yaprak enfeksiyonu 15C de başlar ve etkisi 27C aralarında artar. 20°C’nin üzerindeki gece sıcaklığı ve yaprağın 8-12 saat nemli olduğu periyottur. Yaprak kolonileri yağmurlu ve çok nemli havalarda daha hızlıdır. Hastalık fazla azot gübrelemesinde daha şiddetlidir(özellikle ilkbaharda).
• Kontrol: Propiconazole++, Triadimefon++, Iprodione, Thiopharate Ethyl, Curalan, Chlorothalonil, Mancozeb, Thiophanate Methyl, ProStar, Sentinel++, Spotrete, Terraclor, Touche, Vorlan.
• Çoğunlukla Amerika’nın güneydoğusunda ve bazı geçiş bölgelerinde sıcak bölge çimlerinde sonbahar veya ilkbahar hastalığı.
• SI fungusidleri koruyucu olarak uygulandıklarında daha etkilidir.

RUST
• Patojenler: Puccinia spp.
• Etkilenen Çimler: Kentucky bluegrass, Perennial ryegrass, Turfgrass
• Semptom ve Belirtiler: ilk olarak çizgisel doğrultular formunda sarı renkli yaralanmalar ortaya çıkar. Yaprak yüzeyinin parçalanmasıyla turuncu renkte kabarcıklar belirir. Yapraklar yukarıdan aşağıya doğru sararır. Tüm çim sarı renk alır.
• Hastalığa Uygun Koşullar: 2-3 gün süresince olumsuz, 21°C ’lık yüksek düzeyde neme sahip havada ve gün ortasında 27°C ’lık sıcaklıkta hastalık çok kolay bir şekilde ortaya çıkabilir. Hastalık özellikle nitrojen noksanlığında şiddetli etkisini gösterir.
• Kontrol: Propiconazol ve Triadimefon.

PYTHIUM ROOT ROT VE PYTHIUM SNOW BLIGHT
• Patojenler: Pythium graminicola, P. vanterpooli, diğerleri
• Etkilenen Çimler: Bentgrass, rye grass, fescue
• Semptom ve Belirtiler: Hastalık başlangıcında çim üzerinde düzensiz şekilli, açık kahverengi ve gri renkli lekeler belirmeye başlar. Bu lekeler zamanla çoğalarak daha belirgin halde gözüken gruplar oluşturur. Yapraklar ilk olarak ıslak görünümlüdür daha sonra ise kuruyup büzüşür.
• Snow Blight: Hastalık genelde alçak yeşil alanlarda veya örtü altında görülür. Hastalıklı bitkiler sarıdan turuncuya değişen bir renk gösterir ve taba rengi veya griye solar. Yaprak yanıklığı olabilirde olamayabilirde. Semptomlar “dolar spot” a benzeyebilir.
• Kök Çürüklüğü: Hastalıklı bitkiler sarı veya kızılımsı kahverengiye döner, dokular suyla dolar ve çim düzensiz bir şekilde ölür. Yaprak yanıklığı yoktur.
• Hastalığa Uygun Koşullar: iki hastalıkta normalde geç kış döneminde görülür, özellikle aşırı nemli ve serin , soğuk mevsimlerde. “Kök çürüklüğü” uzun nemli periyotlarda ve kapalı havada her an tekrarlayabilir.
• Kontrol: Fosetyl A1, Propamocarb, Ethazole ve diğer Pythium fungusidleri. Sadece tek bir ürünle sürekli kontrol her zaman başarılı sonuç vermez.

PYTHIUM BLIGHT
• Patojenler: Pythium ultimum, Pythium aphanidermatum Pythium myriotylum diğerleri
• Etkilenen Çimler: Bentgrass, ryegrass, annual(tek yıllık) bluegrass.
• Semptomlar ve Belirtiler: ilk önce yarısında ıslak koyu yeşil küçük noktalar veya lekeler oluşur; daha sonra bu lekeler büyür ve hızlı bir şekilde açık kahverengiye doğru solar. “Bentgrass” de lekeler turuncu-gümüş renk olarak gelişir ve erken sabah saatlerinde gri halkalar şeklinde bulunabilir. Hastalık lekeleri 3 m genişliğinde alanı, birleşerek kaplayabilir. Kıvrımlı izler veya morumsu sınırlarla yuvarlak lekeler hilal şeklinde olabilir,hastalıklı bölgeler “kurbağa gözü” belirtisi sanılabilir. Erken sabah saatlerinde beyaz mantar büyümesi görülebilir.
• Hastalığa Uygun Koşullar: Enfeksiyon 21° C’ye yakın sıcaklıklarda gece başlar. Yaprak yanıklığı 30°C ile 35°C arasında daha şiddetlidir. Hastalığın büyümesi özellikle yaprağın nemli olduğu uzun zamanlarda gerçekleşir. Yüksek azot gübrelemesi hastalığın gelişimini arttırır.
• Kontrol: Fosetyl A1, Propamocarb, Metalaxyl, Ethazole, Chloroneb, Teremec SP, Pace [Metalaxyl + Mancozeb].

ALGAL SCUM
• Patojenler: Mavimsi yeşil renkte ipliksi suyosunları.
• Etkilenen Çimler: Gölge ve nemli koşullardaki tüm çimler.
• Semptom ve Belirtiler: Girintili çıkıntılı ve siyahi renkte köpük görünümünde bir yüzey.
• Hastalığa Uygun Koşullar: Kapalı, sıcak ve yağmurlu havanın uzun periyotlar şeklinde devam etmesi.
• Kontrol: Drenaj ve havalandırma iyileştirilmesi. Düzenli sulama yapılması. Biçim yüksekliğinin arttırılması. Azotlu gübreleme uygulaması. Tuzluluğun giderilmesi (Kireç uygulaması). Demir sulfat uygulaması. Sabun uygulaması. Suyosunu gelişimini engelleyen CLORTALONIL veya MANCOZEB uygulaması. Uygulamaya çim siyahi bir örtüyle kaplanmadan önce başlanmalıdır.

Başlıca Çim Hastalıkları Tohum Seçimi ve Çim Alanı Tesis Etme
Bize Yazın